Realizowany przez PFHBiPM projekt „CGen korekcja” jest ukierunkowany na poprawę zdrowotności racic. W ramach projektu opracowana została aplikacja internetowa, przeznaczona do rejestrowania diagnoz w trakcie wykonywania korekcji racic. Bezpośrednio po zakończeniu wizyty generowane jest zestawienie pokorekcyjne. Przykład można obejrzeć tutaj. Zawiera ono listę zwierząt wraz z kompletem zgłoszeń, dotyczącym stwierdzonych schorzeń i wykonanych zabiegów. Zestawienie pokorekcyjne umożliwia hodowcy skuteczne wykorzystanie informacji rejestrowanych przez korektora, ułatwiając podejmowanie decyzji wpływających na zdrowie racic.

Stosowanie aplikacji internetowej do rejestrowania wyników korekcji umożliwia pozyskanie obserwacji niezbędnych do genetycznego doskonalenia krajowej populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pod kątem zdrowotności racic. W efekcie hodowcy zyskają możliwość selekcjonowania zwierząt wyróżniających się większą odpornością, co wspomoże ograniczenie częstotliwości występowania schorzeń racic w stadzie. Dla zapewnienia użyteczności danych pod kątem oceny wartości hodowlanej, korektorzy uczestniczący w projekcie biorą udział w regularnych szkoleniach opartych na standardach ICAR.

Korzystanie z aplikacji jest możliwe bezpłatnie po podpisaniu umowy z PFHBiPM i udostępnieniu informacji o zwierzętach osobie wykonującej korekcję racic. Upoważnienie dla firmy korekcyjnej jest udzielane i odwoływane przez hodowcę. Umożliwia ono korektorowi wyszukanie poszczególnych krów na podstawie numeru identyfikacyjnego, a następnie wprowadzenie informacji o wykonanej korekcji, rozpoznanych schorzeniach i podjętych działaniach interwencyjnych (np. założonych opatrunkach).

Uczestnictwo w projekcie „CGen korekcja” pozwoli ograniczyć występowanie chorób racic i przełoży się na wyższe zyski uzyskiwane w gospodarstwie. Więcej informacji o projekcie “CGen korekcja” zamieszczono na stronie www.cgen.pl/korekcja. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 732-430-550 i adresem e-mail: korekcja@cgen.pl.