Zostały już tylko 3 dni do konferencji! Przypominamy o zapisach – jest to warunek konieczny, aby wziąć udział w wydarzeniu live. Dzisiaj chcemy przedstawić bliżej już ostatniego Prelegenta, który zaprezentuje temat „Wpływ paszy z trwałych użytków zielonych na jakość mleka i produktów mlecznych”. Poznajcie dr Krzysztofa Słoniewskiego!

Dr Słoniewski ukończył studia na wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechnika w 1984 roku. W latach 1984-1988 pracował jako zootechnik w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Dobrzyniewie, a następnie przez okres 4-ch lat w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. W okresie od 1992 do 2012 był zatrudniony jako pracownik naukowy we wspomnianym wcześniej Instytucie, początkowo jako adiunkt, następnie docent (od 2005), a od 2010 na stanowisku profesora.

W 2012 roku rozpoczął pracę w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W latach 2017-2020 kierował Wydziałem Badań i Rozwoju, a od 2020 jest kierownikiem Wydziału Analiz i Rozwoju. Brał udział we wdrożeniu do praktyki systemu identyfikacji krów i stad zagrożonych ketozą, udostępnionego hodowcom w 2013 roku. Pomysłodawca i jeden z głównych autorów programu do zarządzania stadem bydła mlecznego SOL („Stado OnLine”), wdrożonego w 2017 roku, który obecnie jest użytkowany w ponad 6000 gospodarstw. Autor nowej koncepcji Raportów Wynikowych STADO i PRÓBA, które udostępniono hodowcom w 2020 roku.Krzysztof Słoniewski jest współautorem dwóch książek z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, oraz ponad 60 prac naukowych i doniesień na konferencje naukowe. Opublikował ponad 100 artykułów popularno-naukowych w czasopismach przeznaczonych dla rolników oraz wygłosił kilkadziesiąt wykładów z dziedziny chowu i hodowli bydła, skierowanych do rolników i osób związanych z produkcją bydlęcą.