Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

ul. Żurawia 22 lok. 102 (I piętro), 00-515 Warszawa | tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44 | pfhb@pfhb.pl

NIP 527-24-06-693, REGON 011149274
KRS 0000112165 – podmiot wpisany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
BDO 000420193

Sekretariat tel. 22 502 33 43, fax 22 502 33 44