Nie zwalniamy i już przedstawiamy Wam bliżej kolejnego Prelegenta, którego wykład pt. „Pratotechnika dla utrzymania wysokiego potencjału paszowego użytków zielonych przez cały okres wegetacji” będziecie mogli wysłuchać na naszej on-line konferencji już 25.marca (piątek) – rozpoczynamy o 10.00! Przypominamy, że obowiązuje bezpłatna rejestracja na wydarzenie.

Prof. Piotr Goliński jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2007 roku uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych. Od 2009 r. kieruje Katedrą Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, natomiast od 2020 roku pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.Obszarem zainteresowań naukowych prof. Golińskiego jest łąkarstwo, a wiodącymi kierunkami badawczymi pratotechnika, gospodarka pastwiskowa, nawożenie użytków zielonych i nasiennictwo roślin łąkowych.

Obecnie realizuje projekt GrasSAT w ramach polsko-norweskiej Współpracy Badawczej na temat narzędzi informatycznych monitorujących plon runi na użytkach zielonych w warunkach stresów środowiskowych oraz ProEcoFarm w ramach działania Współpraca PROW 2014-2020 na temat produkcji najwyższej jakości wołowiny kulinarnej w oparciu o żywienie pastwiskowe za pomocą Internetu rzeczy.

Prof. Piotr Goliński w macierzystej Uczelni prowadzi wykłady z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych na kierunku rolnictwo oraz seminaria dyplomowe z zakresu łąkarstwa. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i podręczników. Współpracuje z licznymi instytucjami z otoczenia rolnictwa i gospodarki żywnościowej.