Do III-go Forum Genetycznego pozostało już niewiele dni, a to oznacza mniej czasu na rejestrację! Przypominamy, że udział konferencji jest całkowicie bezpłatny. W oczekiwaniu na konferencję, przedstawiamy kolejną prelegentkę Forum.

Dr Katarzyna Rzewuska jest kierownikiem Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Odpowiada za realizację projektów rozwojowo-wdrożeniowych. Uczestniczyła w tworzeniu Indeksu Ekonomicznego, a obecnie koordynuje działania w ramach projektu „CGen korekcja”, mającego na celu objęcie oceną wartości hodowlanej cech z zakresu zdrowotności racic.

Jest zaangażowana w ten proces na wszystkich etapach, od opracowania aplikacji pozwalającej na rejestrację fenotypów, poprzez współpracę z profesjonalnymi korektorami racic po nadzór nad opracowaniem modelu do oceny wartości hodowlanej. Jednocześnie odpowiada za wdrażanie standardów ICAR i EuroGenomics w tym zakresie. Główne zainteresowania prelegentki obejmują maksymalizację efektywności wykorzystywania informacji (w tym hodowlanych) w zarządzaniu stadem, dzielenie się wiedzą z zakresu hodowli bydła i zdrowotności racic. Szczególnie bliskie jest jej łączenie wiedzy z różnych dziedzin oraz wykorzystywanie podejścia projektowego podczas opracowywania narzędzi służących hodowcom bydła.