Dr hab. Marcin Pszczoła jest absolwentem Wageningen University w Holandii oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie pracuje obecnie w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Jest autorem ok. 30 prac naukowych, które łącznie zostały zacytowane ok. 500 razy. Odbiorca licznych nagród i stypendiów naukowych w tym: stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz Nagrody dla Młodych Naukowców przyznanej przez Europejskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach.

Odbywał staże zagraniczne na Uniwersytecie w Georgii, USA, Scotland’s Rural College, UK oraz Wageningen University w Holandii. Od 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, a od 2020 r. wiceprezydenta Komisji Genetycznej przy Europejskim Towarzystwie Nauk o Zwierzętach. W swojej pracy badawczej skupia się głównie na zagadnieniach związanych z hodowlą bydła mlecznego, w tym na selekcji genomowej, doskonaleniu nowych cech oraz emisji metanu wytwarzanego przez krowy.

Nie możecie przegapić naszej konferencji! Rejestracja jest bezpłatna i zajmuje tylko chwilę, zapraszamy: