Przed Państwem kolejny Prelegent III-go Forum Genetycznego – żeby wziąć udział w konferencji konieczna jest rejestracja – udział jest bezpłatny.

Jan Lassen jest starszym projekt managerem w Viking Genetics i adiunktem na Uniwersytecie w Aarhus (Dania). Zajmuje się rozmaitymi aspektami genetyki bydła mlecznego, koncentrując się na rozwoju rejestracji nowych fenotypów, ocenie wartości hodowlanej oraz uwzględnieniu ich w celu hodowlanym. Obecnie zakres jego zainteresowań skupia się głównie na wydajności pobrania paszy i emisji metanu. W ciągu ostatniej dekady pracował nad wieloma krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z analizą genetyczną wspomnianych cech.