Czas na krótkie prezentacje Prelegentów konferencji! Pierwszym wykładowcą jest prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz, specjalista z zakresu łąkarstwa, który rozpocznie wykładem: Różnorodność siedlisk łąkowych i możliwości ich renowacji w zależności od pierwotnego składu botanicznego.

Profesor Łyszczarz ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie następnie uzyskał tytuł dr nauk rolniczych, a także uzyskał habilitację w dyscyplinie agronomia, w zakresie łąkarstwa. Staże naukowe odbywał m.in. w Katedrze Łąkarstwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w stacji Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) w Lusignan.Od 1978 roku stale związany był zawodowo z ATR w Bydgoszczy, gdzie w latach 1995-2016 obejmował m.in. stanowisko Kierownika Zakładu/Katedry Łąkarstwa. Obecnie jest na emeryturze.

Ponadto:

  • organizator, współorganizator i wykładowca w około 250 szkoleniach specjalistycznych, łąkowo-pastwiskowych warsztatach terenowych przez instytucje krajowe oraz zagraniczne firmy takie, jak Pottinger, Josera, APV, Agrihandler,
  • autor znanych innowacyjnych haseł łąkarskich m. in. takich jak: Obornik jak aspiryna, Jaka łąka taki WUŁ, Łąkarski dekalog łąkowy, Bronowanie jak czesanie, Zimowe sianokosy, Podsiew wbrew regułom, Łąkarska Mapa Drogowa, Dezorganizacja nawożenia,
  • autor i współautor około 170 prac naukowych, popularno-naukowych i ekspertyz,
  • autor specjalistycznych mieszanek siewnych na trwałe, przemienne użytki zielone i międzyplonów wysianych we wszystkich rejonach Polski przynajmniej na kilkudziesięciu tysiącach hektarów.