Do konferencji „Lepiej zapobiegać niż leczyć – problemy z somatyką w stadzie” pozostał już niecały miesiąc, więc nadszedł czas na przedstawienie pierwszego Prelegenta! Wykład „Punkty krytyczne doju a występowanie mastitis. Wskazówki praktyczne” poprowadzi lek. wet. Malwina Jażdż – jedna z założycieli Stowarzyszenia „Weterynaria Hodowcom” E-krowa.

Pani Malwina Jażdż w 2011 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w roku 2018 uzyskała tytuł specjalisty chorób przeżuwaczy. Przez ostatnie lata realizowała się w pracy zawodowej jako menedżer w międzynarodowej firmie farmaceutycznej weterynaryjnej, głównie w zakresie prewencji chorób bydła. Swoje doświadczenia wdrażała z dużym sukcesem na polskich fermach w zakresie opracowywania programów profilaktycznych, doradztwa w zakresie poprawy rentowności. Szczególnie jest jej bliska tematyka związana z profilaktyką i leczeniem chorób gruczołu mlekowego u krów. Swoje doświadczenia terenowe prezentowała na łamach prasy branżowej publikując wyniki wprowadzanych działań profilaktycznych we współpracy z lekarzami terenowymi w całej Polsce.

Przypominamy, że udział w konferencji on-line jest BEZPŁATNY i obowiązuje rejestracja. Zapraszamy!