03-04.12.2021, g.12:00 on-line

Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Celem doskonalenia genetycznego zwierząt jest z jednej strony zapewnienie hodowcom efektywności produkcji, a z drugiej sprostanie wymaganiom stawianym przez konsumentów. Mogłoby się wydawać, że mówiąc o hodowli stale mówimy o „nowych cechach”, ale za tym określeniem w każdym kolejnym roku kryje się co innego. Dzięki nowym technologiom możliwe jest koncentrowanie się na cechach do tej pory niejako „nieuchwytnych”. Wykorzystywanie specjalistycznego oprogramowania, sztucznej inteligencji, kamer 3D staje się coraz bliższe hodowlanej codzienności. Jednocześnie osiągnięcie celu wymaga znacznych nakładów finansowych, zaangażowania ze strony wielu osób i stałej współpracy z hodowcami. 

Podczas Forum Genetycznego poruszone zostaną tematy z zakresu praktyki hodowlanej wykorzystującej najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, omówione zostaną możliwości doskonalenia cech funkcjonalnych i zaprezentowane efekty na jakie przekłada się selekcja genomowa w stadach

W trakcie drugiego dnia konferencji zostanie wyemitowany materiał wideo z warsztatów terenowych. Do zapoznania się z nim zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką zdrowotności racic, specjalistów odpowiedzialnych za kompleksowe zapewnienie i utrzymanie dobrostanu krów mlecznych oraz minimalizowanie negatywnych skutków występowania schorzeń racic w stadzie.

Zakres tematyczny forum:

  • nowe cechy w ocenie wartości hodowlanej,
  • pobranie paszy,
  • emisja metanu,
  • przełożenie genotypu na fenotyp,
  • zdrowotność racic.

Do kogo kierujemy udział w forum?

Konferencję kierujemy do szerokiego grona osób zainteresowanych nowymi kierunkami doskonalenia zwierząt, przyszłością hodowli bydła mlecznego i nowoczesnymi metodami pomiaru cech. Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim hodowców bydła mlecznego oraz producentów mleka z terenu całego kraju, a także osoby zaangażowane w doradztwo hodowlane, pracowników firm hodowlanych oraz przedstawicieli świata nauki i młodzież uczącą się lub studiującą na kierunkach rolniczych.

Plan konferencji, szczegóły wkrótce:

03.12.2021 (piątek)
12:00 – 12:10 Powitanie uczestników.
12:10 – 12:30 – „Fenotyp jest królem – #phenotypeisking” – prof. Mike Coffey, Scotland’s Rural College.
12:30 – 13:05 – „Identyfikacja krów oraz indywidualne pobranie paszy przy pomocy systemu kamer 3D w komercyjnych gospodarstwach” – dr Jan Lassen, Viking Genetics.
13:05 – 13:25 – „Genetyka a emisja gazów cieplarnianych od krów” – dr hab. Marcin Pszczoła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
13:25 – 13:45 – „Nowe źródła fenotypów na przykładzie schorzeń racic” – dr Katarzyna Rzewuska, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
13:45 – 14:05 – „Czy warto mieć krowy o wyższej wartości hodowlanej?” – prof. dr hab. Tomasz Strabel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
14:05 – 14:30 – Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi, zakończenie konferencji.

04.12.2021 (sobota)
12:00 – „Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic” – materiał wideo z warsztatów terenowych. Można będzie przyjrzeć się audytowi przeprowadzonemu przez dr med. wet. Andreę Fiedler w gospodarstwie Macieja Pohla. Jego celem jest ocena uwarunkowań środowiskowych pod kątem ich wpływu na zdrowotność racic. Poruszamy ten aspekt, gdyż ostateczny fenotyp każdej z doskonalonych cech zależny jest nie tylko od genetyki. Schorzenia racic stanowią tu świetny przykład.